DAG OG TID er ei motstraums vekeavis

Vil du prøve avisa som vann Fritt Ords pris?

«DAG OG TID sørger for at vi blir forstyrret i vanetenkningen og uroet i dagdrømmene.»

Main title

Grete Brochmann, styreleiar i Fritt Ord,
om tildelinga av Fritt Ords Pris til Dag og Tid 

Kva seier lesarane?

«Avisa gjer at du må tenkje sjølv.»

«Grundig journalistikk, kvalitet, seriøsitet. Eg vert litt klokare for kvar veke eg les DAG OG TID.»

«DAG OG TID er politisk uavhengig og tar opp kontroversielle temaer.»

81 %

av norske aviser tilhøyrer eit større konsern.

DAG OG TID har nesten tusen små eigarar og alt overskotet går tilbake til avisproduksjonen.

Prøv gratis

Vi spanderer DAG OG TID gratis i tre veker med automatisk stopp.

UAVHENGIG

DAG OG TID er ei uavhengig vekeavis for kultur og politikk. Avisa fekk Fritt Ords Pris i 2017.

KVASS

I DAG OG TID finn du skribentar med klare meiningar om aktuelle kultur- og samfunnsspørsmål.

FRI

DAG OG TID gjev stort rom for
forteljande tekstar med personleg preg.

Prøv lydavisa til DAG OG TID

Ikkje tid til å lese? Lytt!

Det passar ikkje alltid å setje seg ned med avisa. Kvar veke les vi inn utvalde artiklar, som du kan lytte til medan du gjer noko anna.

Lytt der du ikkje kan lese

Du kan lytte til DAG OG TID-artiklar når du lagar mat eller køyrer bil, eller på buss, tog og treningssenter. Eller bare berre set deg ned godstolen og lytt.

Få ei personleg lytteoppleving

I utgangspunktet er det forfattaren sjølv som les. Slik får lydartikkelen eit personleg preg. Vi brukar òg profesjonelle innlesarar.

image

Her kan du lytte til eit døme på ein lydartikkel.

img

Gratis prøveperiode

Du får papiravisa i postkassa kvar fredag – og full
digital tilgang i tre veker.


Klikk?

Vi spurde i redaksjonen kor mange klikk den siste saka vår fekk...