1 Dag og Tid - tinging
Bor du i utlandet

Bur du i utlandet? Abonnementsprisen er den same i utlandet som i Noreg, men dessverre kan du ikkje registrere tinging av papiravisa eller kombinasjon papir + e-avis direkte. Send ein e-post til tinging@dagogtid.no og opplys kva for abonnement du ynskjer saman med den fullstendige postadressa di, så ordnar vi resten.